Karlín - 1939Naše firma se pokouší navázat na rodinné tradice. Již v roce 1866 byla založena firma M.Knapp – knihtiskárna, nakladatelství a vydavatelství v Praze - Karlíně. Jak je patrné z předchozích řádek, firma se zabývala především celou škálou tiskových služeb, nakladatelskou a vydavatelskou činností a měla též vlastní knihkupectví. Firma fungovala až do znárodnění po komunistickém převratu v roce 1948. Ještě dva roky živořila pod národním správcem a přibližně v roce 1950 byla zcela rozmetána.

Karlín - 2007Studio vzniklo v roce 1992 zprvu jako fotografický a designérský ateliér, který nabízel širokou paletu užitkové, módní i technické fotografie, ale i tiskové a grafické služby. Po čase jsme přijali nabídku na sloučení s nejmenovaným grafickým studiem a činnost se začala slibně rozvíjet. V tomto období byly již hlavní náplní studia tiskové služby, především výroba papírových reklamních tašek a kompletní tiskový i předtiskový servis a výroba celé řady papírových i plastových obalů. Pochopitelně pokračovaly i služby fotografické, ale jejich objem se, také díky nastupující digitalizaci, postupně zmenšoval.

Polovina roku 2001 byla pro studio zlomová. Nedobrovolným rozdělením stávající firmy vzniklo ATAK Studio. Nezůstalo nám skoro nic kromě zkušeností a vůle začít znovu. V poměrně krátké době jsme vybudovali dobře fungující firmu, která plně navázala na nabyté zkušenosti z předchozích let.Vrátili jsme se do míst, kde podnikali naši předci, a to je dostatečně zavazující k tomu, abychom poskytovali co nejkvalitnější služby.

Z historie karlínských Knappů ke stažení (pdf, 200kB)

V. Knapp
© ATAKSTUDIO, 2007